தொடர்புக்கு

வெ.கார்த்திகேயன்,

80, சுவாமிநாதன் இல்லம், (மூன்றாவது வீடு, தரைத்தளம்)
முதல் பிரதான சாலை,
ஸ்ரீ சத்ய சாய் நகர்,
மாடம்பாக்கம் பிரதான சாலை,
ராஜ கீழ்ப்பாக்கம்,
கிழக்கு தாம்பரம்,
சென்னை – 600073
தொடர்பு எண் :  +91 9942633833
மின்னஞ்சல் முகவரி : vasagasalai@gmail.com

Back to top button
Close