வெங்கலம் – Movie review

  • கட்டுரைகள்

    வெங்கலம் – திரை விமர்சனம்

    19ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் கேரளாவில் இந்த போலிகாமி இருந்ததாம். Polygami என்றால் ஒரு பெண் பல கணவர்களை மணப்பது. நாயர்கள், தைய்யர்கள், கம்மாளர் சாதிகளில் ஆரம்ப காலங்களில் இந்த வழக்கம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அப்போது அந்த சில சாதிகளில் சொத்துக்கள் அந்த…

    மேலும் வாசிக்க
Back to top button
Close