நொய்யல்

  • கட்டுரைகள்

    நுரை… நோய்… நொய்யல்

    ஒரு ஆற்று வடிநிலத்தின் சிறப்பு பல்வேறு காரணிகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அவற்றுள் நீர் மகசூல், வண்டல் மகசூல், நிலத்தின் தரம் மற்றும் அளவு, மேற்பரப்பு நீர், தாவரங்களின் ஆரோக்கியம், மண் வளம் போன்றவை இன்றியமையாதவையாக இருக்கின்றன. ஆனால்,, ஒரு ஆற்று வடிநிலத்தின் அழிவிற்கு…

    மேலும் வாசிக்க
Back to top button
Close