கவிதைகள்

ஒரு டீ ஸ்பூன் பெருங்கடல்

கோபி சேகுவேரா

வசதிக்கேற்ப
காதலையும் காமத்தையும்
மாறிக்கொண்டேயிருக்க
ஒரு டீஸ் பூன் அளவிற்கா இருந்துவிடுகிறது
தீர்ந்துபோவதும்
தீரவே தீராத ஒரு பெருமழையும்தானே
இந்த காதலும் காமமும்
உங்களிடம்
தீர்ந்துபோகும் பெருங்கடல் உள்ளது
என்னிடம்
தீரவே தீராத ஒரு துளி இருக்கிறது.

மேலும் வாசிக்க

தொடர்புடைய பதிவுகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close